Üldinfo

Haldusjärelevalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium,

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium,

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee