Dokumendid

Õppenõukogu


Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu  koosoleku 10.09.2020 nr 1 protokoll                                                    

Päevakord:

 1. Õpenõukogu sekretäri valimine.
 2. Tallinna Mahtra Põhikooli eesmärgid ja tegevussuunad 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Individuaalõppekavad õpilastele.
 4. Valmisolek distantsõppele üleminekuks.

Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu koosoleku 22.10.2020 nr 2 protokoll

Päevakord:

 1. I  poolaasta õppetöö vahekokkuvõtted, meetmete rakendamine.
 2. Koolist välja arvamine.

 

Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu koosoleku 06.01.2021 nr 3  protokoll                                                   

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. 2020/2021 õa  I poolaasta õppetöö tulemused.
 3. Töö erilistes tingimustes (distantsõpe jne).
 4. Ettepanekud õppenõukogule -trimestritele üleminek.

Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu  koosoleku 10.09.2020 nr 1 protokoll                                                    

Päevakord:

 1. Õpenõukogu sekretäri valimine.
 2. Tallinna Mahtra Põhikooli eesmärgid ja tegevussuunad 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Individuaalõppekavad õpilastele.
 4. Valmisolek distantsõppele üleminekuks.

Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu koosoleku 22.10.2020 nr 2 protokoll

Päevakord:

 1. I  poolaasta õppetöö vahekokkuvõtted, meetmete rakendamine.
 2. Koolist välja arvamine.

 

Tallinna Mahtra Põhikooli õppenõukogu koosoleku 06.01.2021 nr 3  protokoll                                                   

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. 2020/2021 õa  I poolaasta õppetöö tulemused.
 3. Töö erilistes tingimustes (distantsõpe jne).
 4. Ettepanekud õppenõukogule -trimestritele üleminek.