Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Eksamid ja tasemetööd 2022/2023

Tasemetööde ajad:
4. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4.
oktoober 2022
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
7. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4.
oktoober 2022
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022

---------------------------------------------------------------------

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

  2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.


------------------------------------------------------------------------------------

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas,
geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
(suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Eksamid ja tasemetööd 2022/2023

Tasemetööde ajad:
4. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
4. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4.
oktoober 2022
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022
7. klassi matemaatika (kirjalik) 19.–22. september 2022
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 23., 26.–27. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 28. september 2022
7. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 28.–30. september, 3.-4.
oktoober 2022
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 10.–13. oktoober 2022

---------------------------------------------------------------------

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

  2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.


------------------------------------------------------------------------------------

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas,
geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
(suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.