Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Eksamid ja tasemetööd 2020/2021

2020/2021. õppeaasta tasemetööd

 

4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

 • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

 • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Eksamid ja tasemetööd 2020/2021

2020/2021. õppeaasta tasemetööd

 

4. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

 • matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 

7. klassi õpilastele:

 • loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

 • matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.