Õpilasele ja vanemale

Pikapäevarühm


 KINNITATUD

KK. 1-2/16 01.11.2019

Pikapäevarühma kodukord:

1. Hiljemalt 6. septembriks pikapäevarühmas osalemiseks esitab lapsevanem koolile vastava avalduse mis kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks. Pikapäevarühm moodustatakse 1 klassi õpilastest.

2.  Rühma tegevus algab septembril ja kestab kuni 31 maini. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.30 – 16.00.

3.  Pikapäevarühma tegevus koosneb õppetundidest ja puhkepausidest.

4.  Pikapäevarühmas õpivad ja vastavad lapsed järeltöid, valmistavad ette järgmise koolipäeva suuliseid ja kirjalikke kodutöid, tegelevad oma hobidega (loevad raamatuid, teevad kunsti- ja käsitööd, lahendavad nuputamis- ja arvutamisülesandeid, töötavad läbi erinevaid keeleõpetuslikke harjutusi, mängivad lauamänge jne) ning osalevad ilusa ilma korral õuesõppe tundides.

5.  Pikapäevarühma tegevuse ja selle sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma pedagoog.

6.  Pikapäevarühma õpetaja suunab huviringides osalevad õpilased huviringidesse vastava huviringi tegevuse toimumise ajaks

Pikapäevarühma päevakava:

12.30– 13.00 Vastuvõtt rühma.

13.30 – 14.00 Lõunasöök.

14.00 – 14.20 Vahetund-puhkus.

14.20 – 15.00 Koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus. Meisterdamine ja kunstitööd,           

                       õppefilmide vaatamine.

15.00 – 15.30 Mänguaeg ja klassiruumi korrastamine.

15.30 – 16.00 Organiseeritud tegevus. Liikumismängud õues.

                       Vestlused lapsevanematega. Õpilaste saatmine koju.

 

Õpetaja: Evgenia Mostovaja

evgenia.mostovaja@mahtrakool.edu.ee

55 99 76 02

 

 KINNITATUD

KK. 1-2/16 01.11.2019

Pikapäevarühma kodukord:

1. Hiljemalt 6. septembriks pikapäevarühmas osalemiseks esitab lapsevanem koolile vastava avalduse mis kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks. Pikapäevarühm moodustatakse 1 klassi õpilastest.

2.  Rühma tegevus algab septembril ja kestab kuni 31 maini. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.30 – 16.00.

3.  Pikapäevarühma tegevus koosneb õppetundidest ja puhkepausidest.

4.  Pikapäevarühmas õpivad ja vastavad lapsed järeltöid, valmistavad ette järgmise koolipäeva suuliseid ja kirjalikke kodutöid, tegelevad oma hobidega (loevad raamatuid, teevad kunsti- ja käsitööd, lahendavad nuputamis- ja arvutamisülesandeid, töötavad läbi erinevaid keeleõpetuslikke harjutusi, mängivad lauamänge jne) ning osalevad ilusa ilma korral õuesõppe tundides.

5.  Pikapäevarühma tegevuse ja selle sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma pedagoog.

6.  Pikapäevarühma õpetaja suunab huviringides osalevad õpilased huviringidesse vastava huviringi tegevuse toimumise ajaks

Pikapäevarühma päevakava:

12.30– 13.00 Vastuvõtt rühma.

13.30 – 14.00 Lõunasöök.

14.00 – 14.20 Vahetund-puhkus.

14.20 – 15.00 Koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus. Meisterdamine ja kunstitööd,           

                       õppefilmide vaatamine.

15.00 – 15.30 Mänguaeg ja klassiruumi korrastamine.

15.30 – 16.00 Organiseeritud tegevus. Liikumismängud õues.

                       Vestlused lapsevanematega. Õpilaste saatmine koju.

 

Õpetaja: Evgenia Mostovaja

evgenia.mostovaja@mahtrakool.edu.ee

55 99 76 02

 

Evgenia Mostovaja