Üldinfo

Tervisenõukogu


Tervisenõukogu eesmärgid 2022/2023:

propageerida tervislikku eluviisi,

teha eenetustööd riskitegurite vähendamiseks,

kaasata õpilasi tervisenõukogu tegevusse

Tallinna Mahtra Põhikooli tervisenõukogu tööplaan uuendamisel.

Tervisenõukogu eesmärgid 2022/2023:

propageerida tervislikku eluviisi,

teha eenetustööd riskitegurite vähendamiseks,

kaasata õpilasi tervisenõukogu tegevusse

Tallinna Mahtra Põhikooli tervisenõukogu tööplaan uuendamisel.