Uudised

Ametlik pöördumine koolipere poole 26. jaanuar mahtrait


Tallinna Mahtra Põhikooli jaoks on meie õpilaste turvalisus alati esimesel kohal.

Viimasel ajal on sagenenud anonüümsete netikommentaatorite postitused. Seal esitatakse valeväiteid ja valefakte. 

Kinnitame Teile kooli töötajate poolt, et mitte üksi kommentaar, mis õhutab viha ja esitab kooli halvas valguses ei vasta tõele. 

Vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolil põhjendatud juhtudel õigus ja kohustus kontrollida ja koguda kokku keelatud aineid.

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para58

Kooli kodukorra määruse kohaselt teostavad keelatud ainete ja esemete olemasolu kontrolli direktor ja tema poolt määratud koolitöötajad.

https://docs.google.com/document/d/1lvdyn0IMcWqbs-TM5vrJgG4o0eyOcxj2/edit

Tuletame meelde ja paneme kõigile südamele, et ükskõik missugune avaldatud teave peab olema usaldusväärne, kontrollitud ja ei tohi õhutada viha. Vastasel juhul peab kool pöörduda õigusabi poole, kui laimamine jätkub. Kannatanul on alati õigus pöörduda politsei poole.

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv#para1047

Tallinna Mahtra Põhikooli juhtkond ja õpetajad töötava iga päeva palehigis, et meie õpilased oleks kaitstud ja hoitud. 

Väga kurb on lugeda laimajate valet. Kool ei jää kõrvalt vaatama, sest on kohustatud tagama kõigi meie inimeste heaolu. 

PS! Kui Teil tekib õigustatud ja sisulisi küsimusi, siis soovitame tungivalt pöörduda otse kooli poole ja küsida meilt, mitte teha seda sotsiaalmeedia kaudu õhutades haridusasutuse vastu vihkamist.

Kurvalt ja pettunult, kuid siiski lootusrikkalt 

Tallinna Mahtra Põhikool koolipere

Tallinna Mahtra Põhikooli jaoks on meie õpilaste turvalisus alati esimesel kohal.

Viimasel ajal on sagenenud anonüümsete netikommentaatorite postitused. Seal esitatakse valeväiteid ja valefakte. 

Kinnitame Teile kooli töötajate poolt, et mitte üksi kommentaar, mis õhutab viha ja esitab kooli halvas valguses ei vasta tõele. 

Vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolil põhjendatud juhtudel õigus ja kohustus kontrollida ja koguda kokku keelatud aineid.

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv#para58

Kooli kodukorra määruse kohaselt teostavad keelatud ainete ja esemete olemasolu kontrolli direktor ja tema poolt määratud koolitöötajad.

https://docs.google.com/document/d/1lvdyn0IMcWqbs-TM5vrJgG4o0eyOcxj2/edit

Tuletame meelde ja paneme kõigile südamele, et ükskõik missugune avaldatud teave peab olema usaldusväärne, kontrollitud ja ei tohi õhutada viha. Vastasel juhul peab kool pöörduda õigusabi poole, kui laimamine jätkub. Kannatanul on alati õigus pöörduda politsei poole.

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv#para1047

Tallinna Mahtra Põhikooli juhtkond ja õpetajad töötava iga päeva palehigis, et meie õpilased oleks kaitstud ja hoitud. 

Väga kurb on lugeda laimajate valet. Kool ei jää kõrvalt vaatama, sest on kohustatud tagama kõigi meie inimeste heaolu. 

PS! Kui Teil tekib õigustatud ja sisulisi küsimusi, siis soovitame tungivalt pöörduda otse kooli poole ja küsida meilt, mitte teha seda sotsiaalmeedia kaudu õhutades haridusasutuse vastu vihkamist.

Kurvalt ja pettunult, kuid siiski lootusrikkalt 

Tallinna Mahtra Põhikool koolipere