Uudised

Digipädev Mahtra Põhikool ja kogukond 08. august mahtrait


Projekt:

„Digipädev Mahtra Põhikool ja kogukond“

Tallinna Haridusamet

Kaasaegsete õppevahendite soetamine Tallinna Mahtra Põhikooli, mis edendavad õpilastes armastust tehnoloogia vastu, arendavad algoritmilist mõtteviisi ja aitavad lahendada haridusliku ebavõrdsust, andes võimaluse olla konkutentsivõimeline nii gümnaasiumisse astumisel kui ka tööturule suundumisel.

Toetuse abiga soetati Tallinna Mahtra Põhikooli õppevahendid automatiseeritud tikkimismasina ja CNC freesimise pink.

Projekti kestvus:

10.10.2022 - 31.07.2023

Eestvedaja:

Anton Karavajev, arendusjuht

Eelarve:

Projekti maksumus on 14656,92 eurot, millest Euroopa sotsiaalfondi toetuse summa on 11507,41 ning omafinantseering 3149,51 eurot.

Projekt:

„Digipädev Mahtra Põhikool ja kogukond“

Tallinna Haridusamet

Kaasaegsete õppevahendite soetamine Tallinna Mahtra Põhikooli, mis edendavad õpilastes armastust tehnoloogia vastu, arendavad algoritmilist mõtteviisi ja aitavad lahendada haridusliku ebavõrdsust, andes võimaluse olla konkutentsivõimeline nii gümnaasiumisse astumisel kui ka tööturule suundumisel.

Toetuse abiga soetati Tallinna Mahtra Põhikooli õppevahendid automatiseeritud tikkimismasina ja CNC freesimise pink.

Projekti kestvus:

10.10.2022 - 31.07.2023

Eestvedaja:

Anton Karavajev, arendusjuht

Eelarve:

Projekti maksumus on 14656,92 eurot, millest Euroopa sotsiaalfondi toetuse summa on 11507,41 ning omafinantseering 3149,51 eurot.