Uudised

Hea lapsevanem! 21. juuni mahtrait


Hea lapsevanem!

Edastame Teile kirja Clanbeati meeskonnalt - meie kooli koostööpartnerilt koolipere vaimse heaolu kaardistamisel ja toetamisel.

Tänavu kevadel osalesid kooliperede vaimse heaolu kaardistamise ja toetamise algatuses 26 kooli üle Eesti koos 3 055 noore ja 682 kooli töötajaga. Meil on suur rõõm, et osalejate seas oli ka just Teie lapse kool! Täname kõiki vanemaid, kes Te oma lapse osalemiseks nõusoleku andsite!

Andmed annavad rohkesti mõtlemis- ja tegutsemisainest. Noorte enesehindamiste põhjal on 2023. aasta veebruarist maini olnud madal vaimne heaolu keskmiselt enam kui igal kolmandal põhikooliõpilasel ja lausa igal teisel gümnaasiumiõpilasel. Rõõmu teeb see, et viimati, maikuus, on olnud tulemused teistest kuudest pisut paremad.

Saame siit selge suuna ühiselt teemaga jätkamiseks ja meie noorte vaimse tervise heaks oluliste osapoolte kaasamiseks, et toetavaid lahendusi leida. 

Omalt poolt teeme ettevalmistusi selleks, et sügisel saaksid koolipered enda vaimse heaolu kaardistamist jätkata ning kasvatada teadlikkust, kuidas vaimset tervist toetada.

Vaimse tervise kujunemise juures on võtmeroll last ja noort ümbritsevatel suhetel, sh suhetel oma vanematega. Kaasates häid koostööpartnereid Peaasi.ee ning Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonist, oleme pannud Teie jaoks kokku materjali viidetega, millest loodame väga, et saate mõtteid ja viiteid oma lapse / laste toetamiseks ka nüüd, suveperioodil, mil lapsed on eemal koolist ning eelkõige just Teie lähedal. Leiate materjali siit: www.bit.ly/vt-vanematele2023

Heade soovidega kauniks suveks!

Laura Palling, laura@clanbeat.com

Kooliperede vaimse heaolu kaardistamine ja toetamine

Clanbeat

Hea lapsevanem!

Edastame Teile kirja Clanbeati meeskonnalt - meie kooli koostööpartnerilt koolipere vaimse heaolu kaardistamisel ja toetamisel.

Tänavu kevadel osalesid kooliperede vaimse heaolu kaardistamise ja toetamise algatuses 26 kooli üle Eesti koos 3 055 noore ja 682 kooli töötajaga. Meil on suur rõõm, et osalejate seas oli ka just Teie lapse kool! Täname kõiki vanemaid, kes Te oma lapse osalemiseks nõusoleku andsite!

Andmed annavad rohkesti mõtlemis- ja tegutsemisainest. Noorte enesehindamiste põhjal on 2023. aasta veebruarist maini olnud madal vaimne heaolu keskmiselt enam kui igal kolmandal põhikooliõpilasel ja lausa igal teisel gümnaasiumiõpilasel. Rõõmu teeb see, et viimati, maikuus, on olnud tulemused teistest kuudest pisut paremad.

Saame siit selge suuna ühiselt teemaga jätkamiseks ja meie noorte vaimse tervise heaks oluliste osapoolte kaasamiseks, et toetavaid lahendusi leida. 

Omalt poolt teeme ettevalmistusi selleks, et sügisel saaksid koolipered enda vaimse heaolu kaardistamist jätkata ning kasvatada teadlikkust, kuidas vaimset tervist toetada.

Vaimse tervise kujunemise juures on võtmeroll last ja noort ümbritsevatel suhetel, sh suhetel oma vanematega. Kaasates häid koostööpartnereid Peaasi.ee ning Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonist, oleme pannud Teie jaoks kokku materjali viidetega, millest loodame väga, et saate mõtteid ja viiteid oma lapse / laste toetamiseks ka nüüd, suveperioodil, mil lapsed on eemal koolist ning eelkõige just Teie lähedal. Leiate materjali siit: www.bit.ly/vt-vanematele2023

Heade soovidega kauniks suveks!

Laura Palling, laura@clanbeat.com

Kooliperede vaimse heaolu kaardistamine ja toetamine

Clanbeat