Uudised

Koolijuhi pöördumine 21. aprill mahtrait


Hea koolipere


Pöördun Teie poole heas usus, et meie ühine huvi on meie laste heaolu, areng ja lõppkokkuvõttes ka nende tulevik. Kooli juhina olen mures, sest sotsiaalmeedias levib meie kooli kohta info, mis ei vasta tõele. Kõige kahetsusväärsem on tõsiasi, et arusaamatuste tagajärjel on kannatajaks ikka meie oma õpilased ja koolipere liikmed.
Selleks, et vältida arusaamatusi, tuletan meelde, et meie kooli pere – kaasa arvatud ka mina koolijuhina, aga ka õpetajad ja tugispetsialistid – on alati avatud dialoogile lapsevanematega.
Iga õppeaasta alguses toimuvad lastevanematele mõeldud koosolekud, kus tutvustatakse ka kooli õppeaasta kalendrit ja sealhulgas ka huviüritusi. Järgmise õppeaasta alguses teeme seda samuti, kus iga lapsevanem saab kindlasti jagada oma arvamust, ning arutada huvi pakkuvaid või muret tekitavaid küsimusi.  
Head kaasteelised, kutsun Teid üles lähtuma meie ühistest väärtustest! Julgustan teid otsekohesusele ja kutsun üles pöörduma alati esmalt julgelt kooli poole, kui Teil tekib mõni küsimus või eriarvamus. Sellega näitate üles, et te hoolite päriselt meie kooli õpilaste heaolust. Palun teilt mõistvust, kannatlikkust ja sallivust nende suhtes, kes võivad eksida. Näpuga näidata ja laimata võib iga inimene, aga tõeliselt aidata sooviv inimene on mõistev ja abivalmis igas olukorras. 
 
Lugupidamisega
Teie koolijuht
Edgar Roditšenko

Hea koolipere


Pöördun Teie poole heas usus, et meie ühine huvi on meie laste heaolu, areng ja lõppkokkuvõttes ka nende tulevik. Kooli juhina olen mures, sest sotsiaalmeedias levib meie kooli kohta info, mis ei vasta tõele. Kõige kahetsusväärsem on tõsiasi, et arusaamatuste tagajärjel on kannatajaks ikka meie oma õpilased ja koolipere liikmed.
Selleks, et vältida arusaamatusi, tuletan meelde, et meie kooli pere – kaasa arvatud ka mina koolijuhina, aga ka õpetajad ja tugispetsialistid – on alati avatud dialoogile lapsevanematega.
Iga õppeaasta alguses toimuvad lastevanematele mõeldud koosolekud, kus tutvustatakse ka kooli õppeaasta kalendrit ja sealhulgas ka huviüritusi. Järgmise õppeaasta alguses teeme seda samuti, kus iga lapsevanem saab kindlasti jagada oma arvamust, ning arutada huvi pakkuvaid või muret tekitavaid küsimusi.  


Head kaasteelised, kutsun Teid üles lähtuma meie ühistest väärtustest! Julgustan teid otsekohesusele ja kutsun üles pöörduma alati esmalt julgelt kooli poole, kui Teil tekib mõni küsimus või eriarvamus. Sellega näitate üles, et te hoolite päriselt meie kooli õpilaste heaolust. Palun teilt mõistvust, kannatlikkust ja sallivust nende suhtes, kes võivad eksida. Näpuga näidata ja laimata võib iga inimene, aga tõeliselt aidata sooviv inimene on mõistev ja abivalmis igas olukorras. 
 
Lugupidamisega
Teie koolijuht
Edgar Roditšenko