Uudised

Meie õpilaste täpsus 25. jaanuar mahtrait


Täpsus on väga oluline ja kasulik omadus, mida teised alati märkavad ja hindavad. Seda oskust tasub õppida juba varakult. Kuigi mõnikord pole see lihtne.

Praktika näitab, et täpsed inimesed saavutavad oma õpingutes rohkem, kuna see kvaliteet võimaldab tõsta koolituse efektiivsust, mitte kunagi jätta tunde ja seminare vahele. Nüüdsest toetab ja kontrollib meie õpilaste seda oskust sotsiaalpedagoog ja kogu kooli juhtkond. Hilinejad registreeritakse ja nendega intervjueeritakse. Kui hilinemised on regulaarsed, siis vesteldakse vanematega.

Loodetavasti annavad need sammud õpilastele edasi vajaduse olla täpsed, näidata üles hoolivust ja austust enda ja teiste vastu. Hoolimine on ju meie kooli üks väärtustest koos aususe, sallivuse ja julgusega.

Täpsus on väga oluline ja kasulik omadus, mida teised alati märkavad ja hindavad. Seda oskust tasub õppida juba varakult. Kuigi mõnikord pole see lihtne.

Praktika näitab, et täpsed inimesed saavutavad oma õpingutes rohkem, kuna see kvaliteet võimaldab tõsta koolituse efektiivsust, mitte kunagi jätta tunde ja seminare vahele. Nüüdsest toetab ja kontrollib meie õpilaste seda oskust sotsiaalpedagoog ja kogu kooli juhtkond. Hilinejad registreeritakse ja nendega intervjueeritakse. Kui hilinemised on regulaarsed, siis vesteldakse vanematega.

Loodetavasti annavad need sammud õpilastele edasi vajaduse olla täpsed, näidata üles hoolivust ja austust enda ja teiste vastu. Hoolimine on ju meie kooli üks väärtustest koos aususe, sallivuse ja julgusega.