Uudised

Planet Youth 06. märts Tatiana Komova


Austatud lapsevanem
Teavitame Teid, et Tallinn on 2022. aasta detsembris ühinenud rahvusvahelise võrgustikuga Planet Youth, mille tegevuse eesmärgiks on ühiskonna kaasamisel ja koostööl põhinev noorte riskikäitumise ennetamine.
Varasema koostöö raames on aastatel 2012, 2014, 2016 ja 2019 kogutud rahvusvaheliselt valideeritud küsimustiku alusel andmeid 9. ja 10. klasside õpilaste tervisekäitumise, sotsiaalse suhtluse, peresuhete ning vaimse ja füüsilise tervise seoste kohta.
Küsimustele vastamine toimub elektroonselt õpilase valikul kas eesti, vene või inglise keeles 2023.a märtsikuus ühe koolitunni kestel. Kõikide õpilaste vastused jäävad täielikult anonüümseks ning neid pole võimalik õpilase isikuga kokku viia.

Austatud lapsevanem
Teavitame Teid, et Tallinn on 2022. aasta detsembris ühinenud rahvusvahelise võrgustikuga Planet Youth, mille tegevuse eesmärgiks on ühiskonna kaasamisel ja koostööl põhinev noorte riskikäitumise ennetamine.
Varasema koostöö raames on aastatel 2012, 2014, 2016 ja 2019 kogutud rahvusvaheliselt valideeritud küsimustiku alusel andmeid 9. ja 10. klasside õpilaste tervisekäitumise, sotsiaalse suhtluse, peresuhete ning vaimse ja füüsilise tervise seoste kohta.
Küsimustele vastamine toimub elektroonselt õpilase valikul kas eesti, vene või inglise keeles 2023.a märtsikuus ühe koolitunni kestel. Kõikide õpilaste vastused jäävad täielikult anonüümseks ning neid pole võimalik õpilase isikuga kokku viia.