Uudised

Tallinna alustavatele õpetajatele sisseelamisprogramm 19. september mahtrait


Oma meeskonnaga disainis Tallinna Õpetajate Maja tihedas koostöös Tallinna Haridusametiga (Eva Maria) Tallinna alustavatele õpetajatele sisseelamisprogrammi. Sellel nädalal alustas oma arenguteekonda esimene pilootgrupp, kuhu kuuluvad ka kolm meie õpetajat Aina Vals, Anna Ušakova, ja Gajane Jeremjan-Sukhan. Oleme Teie üle tõeliselt uhked❤ Programmi eesmärgiks on toetada alustava õpetaja sisseelamist õpetaja ametisse ning tugevdada õpetajate järelkasvu Tallinnas. Programm toetab vajalike kompetentside kujunemist ning õpetajakutse omandamist, aga ka pakub toetavat võrgustikku mentori, grupi enda ning supervisioonide näol. Programmi käigus saab mh ka mentor arendada vestluse läbiviimise oskuseid läbi mentorite supervisiooni. Koolitajaid ja partnereid on plaanis kaasata veel mitmeid, sh osalejate enda koole. Kogu meeskond koolitajatena panustab selle nimel, et vastata noorte õpetajate vajadustele, olla praktilised ja kasulikud ning arendada noorte oskuseid 21. sajandi hariduskontseptsioonist ja pedagoogikast. Panustame, et luua igale õpetajatele individuaalne õpitee - viimast toetab palju e-koolituste moodul, mida saab igaüks läbida vastavalt oma arenguvajadustele. Esimesel koolituspäeval seati ootuseid ja kokkuleppeid, eesmärke ning käsitleti Tallinna võimalusi õpetajatele ning hariduskorraldust. Iga õpetaja on suur väärtus - ka meie linna haridusjuhid leidsid oma tihedates töögraafikutes aega nendesse panustada, viies läbi töötube - abilinnapea Andrei Kante, haridusameti juht Kaarel Rundu, hariduskorralduse osakonnajuhataja Krista Keedus ning noorsootöö osakonnajuht Marko Ool.
Oma meeskonnaga disainis Tallinna Õpetajate Maja tihedas koostöös Tallinna Haridusametiga (Eva Maria) Tallinna alustavatele õpetajatele sisseelamisprogrammi. Sellel nädalal alustas oma arenguteekonda esimene pilootgrupp, kuhu kuuluvad ka kolm meie õpetajat Aina Vals, Anna Ušakova, ja Gajane Jeremjan-Sukhan. Oleme Teie üle tõeliselt uhked❤ Programmi eesmärgiks on toetada alustava õpetaja sisseelamist õpetaja ametisse ning tugevdada õpetajate järelkasvu Tallinnas. Programm toetab vajalike kompetentside kujunemist ning õpetajakutse omandamist, aga ka pakub toetavat võrgustikku mentori, grupi enda ning supervisioonide näol. Programmi käigus saab mh ka mentor arendada vestluse läbiviimise oskuseid läbi mentorite supervisiooni. Koolitajaid ja partnereid on plaanis kaasata veel mitmeid, sh osalejate enda koole. Kogu meeskond koolitajatena panustab selle nimel, et vastata noorte õpetajate vajadustele, olla praktilised ja kasulikud ning arendada noorte oskuseid 21.
sajandi hariduskontseptsioonist ja pedagoogikast. Panustame, et luua igale õpetajatele individuaalne õpitee - viimast toetab palju e-koolituste moodul, mida saab igaüks läbida vastavalt oma arenguvajadustele. Esimesel koolituspäeval seati ootuseid ja kokkuleppeid, eesmärke ning käsitleti Tallinna võimalusi õpetajatele ning hariduskorraldust. Iga õpetaja on suur väärtus - ka meie linna haridusjuhid leidsid oma tihedates töögraafikutes aega nendesse panustada, viies läbi töötube - abilinnapea Andrei Kante, haridusameti juht Kaarel Rundu, hariduskorralduse osakonnajuhataja Krista Keedus ning noorsootöö osakonnajuht Marko Ool.