Uudised

Tallinna Mahtra Põhikooli 2022-2023 projekt "Rännak Nulli" 18. juuli mahtrait


Tallinna Mahtra Põhikooli 2022-2023 projekt "Rännak Nulli" oli algatus, mis keskendus keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Projekti raames toimusid mitmed tegevused, sealhulgas vesiviljelusfarmi ehitamine, ideekonkurss kooli keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks, rohetehnoloogia töötoad, ettevõtete külastused ning õpetus taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise valdkonnas. Projekti lõpus korraldatud kogukonnapäev "Rännak Nulli" tutvustati projekti saavutusi ning näidati erinevaid rohetehnoloogilisi lahendusi. Projekt oli rahastatud Eesti riigi poolt ning teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi toel.

2022-2023 õppeaastal toimus Tallinna Mahtra Põhikoolis "Rännak Nulli" projekt, mille raames tegeleti mitmete keskkonnateadlikkust tõstvate tegevustega. Projekt hõlmas vesiviljelusfarmi ehitamist, ideekonkurssi Mahtra Põhikooli keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks, rohetehnoloogia töötubade korraldamist, Mahtra Häkatron 2023, ettevõtete külastusi ning õpetust taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise osas.

Projekti lõpus korraldati suurejooneline kogukonnapäev nimega "Rännak Nulli", kus demonstreeriti projekti raames saavutatut ning tutvustati mitmesugusteid rohetehnoloogia võimalusi. Kogukonnapäev oli suurepärane võimalus tuua kokku kogukonna liikmed ning tutvustada neile projekti käigus tehtud töid ja saavutusi.

Kogukonnapäeval osalemine võimaldas kohalikel elanikel saada aimu projekti mõjust ning sellest, kuidas rohetehnoloogia saab parandada igapäevaelu kvaliteeti. Üritus oli oluline samm kogukonna kaasamisel ja keskkonnateadlikkuse tõstmisel ning pakkus võimalust jagada teadmisi ning innustada teisi langetama jätkusuutlikke valikuid.

Eduka kogukonnapäeva "Rännak Nulli" korraldamine oli võimalik tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi toetusele. Nende panus võimaldas korraldada inspireeriva ürituse, mis tõi esile rohetehnoloogia olulisuse ja selle mõju kogukonnale. Täname südamest Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Keskkonnaministeeriumi toetuse eest!

Meie projektitutvustus on siin:

https://kik.ee/et/projektid/rannak-nulli

Tallinna Mahtra Põhikooli 2022-2023 projekt "Rännak Nulli" oli algatus, mis keskendus keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Projekti raames toimusid mitmed tegevused, sealhulgas vesiviljelusfarmi ehitamine, ideekonkurss kooli keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks, rohetehnoloogia töötoad, ettevõtete külastused ning õpetus taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise valdkonnas. Projekti lõpus korraldatud kogukonnapäev "Rännak Nulli" tutvustati projekti saavutusi ning näidati erinevaid rohetehnoloogilisi lahendusi. Projekt oli rahastatud Eesti riigi poolt ning teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi toel.

2022-2023 õppeaastal toimus Tallinna Mahtra Põhikoolis "Rännak Nulli" projekt, mille raames tegeleti mitmete keskkonnateadlikkust tõstvate tegevustega. Projekt hõlmas vesiviljelusfarmi ehitamist, ideekonkurssi Mahtra Põhikooli keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks, rohetehnoloogia töötubade korraldamist, Mahtra Häkatron 2023, ettevõtete külastusi ning õpetust taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise osas.

Projekti lõpus korraldati suurejooneline kogukonnapäev nimega "Rännak Nulli", kus demonstreeriti projekti raames saavutatut ning tutvustati mitmesugusteid rohetehnoloogia võimalusi. Kogukonnapäev oli suurepärane võimalus tuua kokku kogukonna liikmed ning tutvustada neile projekti käigus tehtud töid ja saavutusi.

Kogukonnapäeval osalemine võimaldas kohalikel elanikel saada aimu projekti mõjust ning sellest, kuidas rohetehnoloogia saab parandada igapäevaelu kvaliteeti. Üritus oli oluline samm kogukonna kaasamisel ja keskkonnateadlikkuse tõstmisel ning pakkus võimalust jagada teadmisi ning innustada teisi langetama jätkusuutlikke valikuid.

Eduka kogukonnapäeva "Rännak Nulli" korraldamine oli võimalik tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi toetusele. Nende panus võimaldas korraldada inspireeriva ürituse, mis tõi esile rohetehnoloogia olulisuse ja selle mõju kogukonnale. Täname südamest Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Keskkonnaministeeriumi toetuse eest!

Meie projektitutvustus on siin:

https://kik.ee/et/projektid/rannak-nulli