Uudised

Tallinna Mahtra Põhikooli laiendatud hoolekogu ja hoolekogu pöördumine avalikkusele 14. aprill mahtrait


Tallinna Mahtra Põhikooli laiendatud hoolekogu ja hoolekogu pöördumine avalikkusele
 
Tunneme, et me ei saa kõrvalt vaadata ja peame pöörduma avalikkuse poole.
Väljaande Baltij.eu poolt 13.04 internetis avaldatud video ja artikli sisu on täielikult kontekstist välja rebitud ja moonutatud.
 
Juhime tähelepanu, et videos kasutatud materjali on kasutatud ilma lastevanemate ja kooli loata. 
 
Sellega on väljaanne ja videos kõnelev isik rikkunud kõikide meie kooli õpilaste ja õpetajate Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevaid õigusi, sest igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele meie riigis. 
 
 
Leiame Tallinna Mahtra Põhikool hoolekoguna, et meie kooli õpilastele ja õpetajatele on tekitatud sellega moraalset kahju ja kahjustatud on meie kooli üldist mainet. Sellest tulenevalt pöördume tsiviilkohtu poole asjakohase meetmega.
 
Nõuame üheselt, et eemaldatakse kõik andmed, mis levivad ilma meie nõusolekuta. Samuti pöördume andmekaitse Inspektsiooni poole, et kaitsta meie kooli õpilasi ja õpetajaid.

 

 
Tallinna Mahtra Põhikooli laiendatud hoolekogu
Tallinna Mahtra Põhikooli laiendatud hoolekogu ja hoolekogu pöördumine avalikkusele
 
Tunneme, et me ei saa kõrvalt vaadata ja peame pöörduma avalikkuse poole.
Väljaande Baltij.eu poolt 13.04 internetis avaldatud video ja artikli sisu on täielikult kontekstist välja rebitud ja moonutatud.
 
Juhime tähelepanu, et videos kasut
atud materjali on kasutatud ilma lastevanemate ja kooli loata. 
 
Sellega on väljaanne ja videos kõnelev isik rikkunud kõikide meie kooli õpilaste ja õpetajate Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevaid õigusi, sest igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele meie riigis. 
 
 
Leiame Tallinna Mahtra Põhikool hoolekoguna, et meie kooli õpilastele ja õpetajatele on tekitatud sellega moraalset kahju ja kahjustatud on meie kooli üldist mainet. Sellest tulenevalt pöördume tsiviilkohtu poole asjakohase meetmega.
 
Nõuame üheselt, et eemaldatakse kõik andmed, mis levivad ilma meie nõusolekuta. Samuti pöördume andmekaitse Inspektsiooni poole, et kaitsta meie kooli õpilasi ja õpetajaid.

 

 
Tallinna Mahtra Põhikooli laiendatud hoolekogu