Uudised

TORE 25. aprill Tatiana Komova


Õppides tegema koostööd ja ühiselt probleeme lahendama, omandavad õpilased eluks vajalikud suhtlemis- ja juhtimisoskused ning see suurendab nende empaatiavõimet. Lisaks aitab meeskonnatöö ja teiste abistamise oskus tõsta õpilaste enesekindlust ja enesehinnangut. Just nende eesmärkide saavutamiseks korraldatakse meie koolis TORE projekti. Projekti raames tutvuvad kuuenda klassi õpilased algkooli õpilastega ja korraldavad mänge, arutelusid, rollimänge ja muid tegevusi. Selle käigus kaasatakse neid järk-järgult koolielu parendamisse ning tervisliku mõtteviisi ja enesekindluse arendamisse. Lisaks aitab kooli õhkkonna parandamine kaasa õppeedukuse ja motivatsiooni tõstmisele. Kui õpilased tunnevad end koolis turvaliselt, paraneb nende õppeedukus, mis viib lõpuks paremate tulemusteni. Fotol näete esimese klassi õpilaste juhendajate juhuslikku kohtumist kuuenda klassi õpilastega.

Õppides tegema koostööd ja ühiselt probleeme lahendama, omandavad õpilased eluks vajalikud suhtlemis- ja juhtimisoskused ning see suurendab nende empaatiavõimet. Lisaks aitab meeskonnatöö ja teiste abistamise oskus tõsta õpilaste enesekindlust ja enesehinnangut. Just nende eesmärkide saavutamiseks korraldatakse meie koolis TORE projekti. Projekti raames tutvuvad kuuenda klassi õpilased algkooli õpilastega ja korraldavad mänge, arutelusid, rollimänge ja muid tegevusi. Selle käigus kaasatakse neid järk-järgult koolielu parendamisse ning tervisliku mõtteviisi ja enesekindluse arendamisse. Lisaks aitab kooli õhkkonna parandamine kaasa õppeedukuse ja motivatsiooni tõstmisele. Kui õpilased tunnevad end koolis turvaliselt, paraneb nende õppeedukus, mis viib lõpuks paremate tulemusteni. Fotol näete esimese klassi õpilaste juhendajate juhuslikku kohtumist kuuenda klassi õpilastega.