Uudised

TORE programm Mahtra Põhikoolis 12. detsember mahtrait


Septembrist novembrini koolitati TORE programmi raames kolmes moodulis meie kooli õpilastest ja õpetajatest koosnev meeskond.

Programmi põhieesmärk on suurendada koolis nende laste arvu, kes suudavad konflikti siluda, aitavad lahendada kaaslaste probleeme ja parandavad kooli õhkkonda.

Nüüd kaasab 12 õpilasest koosnev meeskond koos TORE koolitatud mentoritega teadlikult ja süstemaatiliselt noori koolielu parandamisse, aga ka mõistuse ja enesekindluse arendamisse. Täna jätkasid 3k klassi lapsed õpinguid TORE programmi raames.

Septembrist novembrini koolitati TORE programmi raames kolmes moodulis meie kooli õpilastest ja õpetajatest koosnev meeskond.

Programmi põhieesmärk on suurendada koolis nende laste arvu, kes suudavad konflikti siluda, aitavad lahendada kaaslaste probleeme ja parandavad kooli õhkkonda.

Nüüd kaasab 12 õpilasest koosnev meeskond koos TORE koolitatud mentoritega teadlikult ja süstemaatiliselt noori koolielu parandamisse, aga ka mõistuse ja enesekindluse arendamisse. Täna jätkasid 3k klassi lapsed õpinguid TORE programmi raames.