Uudised

Üldhariduskoolide lastevanemate rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus 2021 08. veebruar jelena.demjantsuk


Austatud lapsevanem!

Haridus- ja Noorteamet viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikke rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi. Palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb lapsevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu. Iga lapsevanema vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lapse koolile tagasiside andmiseks väga olulised.

Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.

Küsimustikule vastates palume Teil mõelda oma lapse peale. Kui Teil on mitu ühes ja samas koolis õppivat 1. kuni 9. klassi last, siis palun vastake korraga ühe lapse kohta. Soovi korral võite eraldi küsitluse täita kõigi oma laste kohta.

Küsitlus viiakse läbi 8. veebruarist kuni 14. märtsini 2021. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud koolile tagasisidet hiljemalt õppeaasta lõpuks. Palume koolil tagasisidet jagada nii õpetajate, õpilaste kui vanematega.

Täname küsitluses osalemast ja soovime head vastamist!

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=622781&token=CjVCNHK820568zh&lang=et

Austatud lapsevanem!

Haridus- ja Noorteamet viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikke rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi. Palume Teil vastata järgnevale küsimustikule, mis käsitleb lapsevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu. Iga lapsevanema vastused on analüüside läbiviimiseks ja Teie lapse koolile tagasiside andmiseks väga olulised.

Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.

Küsimustikule vastates palume Teil mõelda oma lapse peale. Kui Teil on mitu ühes ja samas koolis õppivat 1. kuni 9. klassi last, siis palun vastake korraga ühe lapse kohta. Soovi korral võite eraldi küsitluse täita kõigi oma laste kohta.

Küsitlus viiakse läbi 8. veebruarist kuni 14. märtsini 2021. Küsitlustulemuste kohta anname igale osalenud koolile tagasisidet hiljemalt õppeaasta lõpuks. Palume koolil tagasisidet jagada nii õpetajate, õpilaste kui vanematega.

Täname küsitluses osalemast ja soovime head vastamist!

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=622781&token=CjVCNHK820568zh&lang=et