Õppetöö

Õppeaasta eesmärgid


 

 

TMPK 2021/2022 ÕPPEAASTA EESMÄRGID JA ÜLESANDED

 

  1. Koolis on välja töötatud ja rakendamiseks valmis kogupäevakooli süsteem

  2. Huvitegevus on organiseeritud ja laiapõhjaline

  3. Eesti keele õpe ja õpetamine on toetatud ja süsteemne

  4. Kooli dokumentatsioon on korrastatud ja vastab nõuetele

  5. Kooli taristu on läbimõeldud, muudatused planeeritud ja tehtud

 

 

 

 

 

 

TMPK 2021/2022 ÕPPEAASTA EESMÄRGID JA ÜLESANDED

 

  1. Koolis on välja töötatud ja rakendamiseks valmis kogupäevakooli süsteem

  2. Huvitegevus on organiseeritud ja laiapõhjaline

  3. Eesti keele õpe ja õpetamine on toetatud ja süsteemne

  4. Kooli dokumentatsioon on korrastatud ja vastab nõuetele

  5. Kooli taristu on läbimõeldud, muudatused planeeritud ja tehtud