Õppetöö

Õppeaasta eesmärgid


TMPK 2020/2021 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 

2020/21 õppeaastat läbiv teema on Tehnoloogia ja innovatsioon,  kaks ülekoolilist projekti on: septembrist detsembrini kirjandus; jaanuarist - juunini  muusika ja film.

Jätkuvalt pööratakse tähelepanu muutunud õpikäsitluse juurutamisele ja turvalise koolikeskkonna tagamisele. 


 

Eesmärk – loomingulise ja turvalise õpikeskkonna tagamine.

 

 

TMPK 2020/2021 ÕPPEAASTA ÜLESANDED:

 

Õpioskuste kujundamine (õpilaste eneseanalüüsi, planeerimise ja rühmatöö oskused);

Õppija arengut toetav tagasiside ja hindamine;

Uute võimaluste kasutamine HEV-õpilaste õpetamisel;

Õpikoormuse vähendamine (ainete lõimimine, mittetraditsioonilised tunnid, distantsõpe, rühmatööd, kooliümbruse kasutamine õppeks jne);

IKT oskuste arendamine ja aktiivne kasutamine;

Eesti keele õppe toetamine;

Koolikiusu ennetavad tegevused (usaldus õpetaja ja õpilase vahel, märkamine, kohene reageerimine, tegevusvahetunnid, KiVa programm).

TMPK 2020/2021 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 

2020/21 õppeaastat läbiv teema on Tehnoloogia ja innovatsioon,  kaks ülekoolilist projekti on: septembrist detsembrini kirjandus; jaanuarist - juunini  muusika ja film.

Jätkuvalt pööratakse tähelepanu muutunud õpikäsitluse juurutamisele ja turvalise koolikeskkonna tagamisele. 


 

Eesmärk – loomingulise ja turvalise õpikeskkonna tagamine.

 

 

TMPK 2020/2021 ÕPPEAASTA ÜLESANDED:

 

Õpioskuste kujundamine (õpilaste eneseanalüüsi, planeerimise ja rühmatöö oskused);

Õppija arengut toetav tagasiside ja hindamine;

Uute võimaluste kasutamine HEV-õpilaste õpetamisel;

Õpikoormuse vähendamine (ainete lõimimine, mittetraditsioonilised tunnid, distantsõpe, rühmatööd, kooliümbruse kasutamine õppeks jne);

IKT oskuste arendamine ja aktiivne kasutamine;

Eesti keele õppe toetamine;

Koolikiusu ennetavad tegevused (usaldus õpetaja ja õpilase vahel, märkamine, kohene reageerimine, tegevusvahetunnid, KiVa programm).