Документы

Педагогический совет

13.09 в 13:00 состоится педсовет.


30.08 õppenõukogu päevakava

*Õppenõukogu sekretäri valimine

1. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursust kordama jätmine
2. 2021/22 õa eesmärkide täitmine ja analüüs

3. 2022/23 õa üldtööplaani tutvustamine
4.  Muudatused kooli õppekavas, hindamisjuhendis ja loovtööde kaitsmise ja hindamise korras
5. Välisriigis tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi otsustamine

13.09 (kell 13:00) õppenõukogu päevakava:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 

2. TMPK eesmärgid ja tegevussuunad 2022/23 õppeaastaks. Üldtööplaani kinnitamine

3. IÕK - ettepanekud

4. Pedagoogide esindajate valimine kooli hoolekogusse

5. Usaldusisiku valimine

30.08 õppenõukogu päevakava

*Õppenõukogu sekretäri valimine

1. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursust kordama jätmine
2. 2021/22 õa eesmärkide täitmine ja analüüs

3. 2022/23 õa üldtööplaani tutvustamine
4.  Muudatused kooli õppekavas, hindamisjuhendis ja loovtööde kaitsmise ja hindamise korras
5. Välisriigis tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi otsustamine

13.09 (kell 13:00) õppenõukogu päevakava:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 

2. TMPK eesmärgid ja tegevussuunad 2022/23 õppeaastaks. Üldtööplaani kinnitamine

3. IÕK - ettepanekud

4. Pedagoogide esindajate valimine kooli hoolekogusse

5. Usaldusisiku valimine